Záruka

Záruka

Úvod Milý zákazníku společnosti Testo, těší nás, že jste se rozhodl pro výrobek firmy Testo.
Věříme, že budete s výrobkem spokojen, a že Vám bude nápomocen při Vaší práci.
Pokud by se někdy, mimo očekávání, objevily závady, které byste neuměli sami odstranit, obraťte se prosím na naše servisní střediska nebo na Vašeho prodejce. Budeme se snažit Vám poskytnout rychlou a kompetentní pomoc, abychom Vám ušetřili delší pracovní výpadky. Záruka Testo AG poskytuje v celém světě za níže uvedených podmínek na svoje výrobky časově omezenou záruku. Pro zjištění aktuální platné záruční lhůty prosím nahlédněte do dokumentace, která je k příslušnému výrobku přiložena.
Testo poskytuje záruku od okamžiku prvního nabytí výrobku. Zárukou jsou pokryty všechny vady materiálu a výrobní závady. Nedostatky, které se během záruční doby objeví, jsou firmou testo AG, jejími autorizovanými distribučními společnostmi nebo jejími autorizovanými odbornými prodejci, dle následujících podmínek odstraněny zdarma, bez účtování nákladů na práci a materiál. Po vlastním posouzení firmou Testo jsou vadné díly buďto vyměněny za nové náhradní díly, nebo je celý výrobek nahrazen výrobkem novým.
 • této záruky výrobce jsou vyloučeny:
 • díly podléhající opotřebení (např. akumulátory/baterie, měřící senzory, tiskárny) a spotřební materiál (např. papír do tiskárny).
 • škody způsobené: nevhodným používáním, nebo používáním bez dodržování pokynu uvedených v technické dokumentaci a/nebo bezpečnostních pokynech,
 • nedostatečnou péčí, nehodami nebo normálním opotřebením,
 • vnějšími vlivy (např. škody způsobené transportem, škody zapříčiněné otřesy, přehřátí, oda, vlhkost nebo kyseliny),
 • použitím nevhodného příslušenství.,
Tato záruka zaniká:
 • pokud je typové nebo sériové číslo výrobku pozměněno, vymazáno, odstraněno nebo bylo učiněno nečitelným,
 • pokud byly provedeny opravy a úpravy třetí, neautorizovanou osobou.
Tato záruka nepokrývá žádný z následujících bodů:
 • pravidelnou údržbu a opravy, nebo náhradu dílů podléhajících normálnímu opotřebení,
 • náklady na balení a dopravu,
 • rizika spojená s transportem, která přímo nebo nepřímo s touto zárukou souvisejí,
 • náklady na opravy, justáž, nebo tomu podobné, které bylo vedle záručního výkonu nutné provést.
 • V případě uplatňování záruky se obraťte na svého prodejce, nebo na příslušnou distribuční společnost ve Vaší zemi. Adresy naleznete například na internetu pod odkazem www.testo.com. K výrobku přiložte krátký popis závady/nedostatku a doklad o koupi, z něho je patrné datum dodání, případně nákupu. Pro eventuelní zpětný kontakt s Vámi, uveďte prosím také Vaše telefonní číslo. Garanční oprava nemá vliv na prodloužení záruční lhůty. Další nároky vůči firmě Testo, jako odstoupení, snížení nebo náhrada škody - jakéhokoliv druhu - jsou vyloučeny