testo 340 analyzátor spalin pro průmysl

testo 340 analyzátor spalin pro průmysl

Dostupnost ks: skladem u dodavatele
Výrobce: Testo SE & Co. KGaA
Model : testo 340
Obj. č. : 0632 3340
Množství:     


Měření emisí v průmyslu: s analyzátorem spalin testo 340 máte profesionální nástroj, se snadnou manipulací v praktickém provedení. Výkonný analyzátor spalin testo 340 může být vybaven až čtyřmi senzory.

Při plnění každodenního povolání potřebujete precizní techniku, na kterou se můžete spolehnout , ale také praxí ověřené přístroje, které jsou srozumitelné, ověřené v průmyslu a jsou všestranné. S analyzátorem spalin testo 340 máte obojí v jednom přístroji.
  • Možnost měření CO, COlow, NO, NOlow, NO2 nebo SO2
  • Je připraven k použití i při vysokých koncentracích díky rozšíření měřicího rozsahu
  • Předem zkalibrované senzory umožňují jednoduchou, rychlou výměnu
  • Integrované měření diferenčního tlaku a proudění pro výpočet hmotnostního průtoku

Analyzátor spalin testo 340 – průmyslové měření emisí a další
Jaké senzory potřebujete ve Vaší každodenní praxi, jaká měření musíte denně provádět? Sami rozhodnete, co musí Váš analyzátor spalin zvládnout. Proto je analyzátor spalin testo 340 standardně vybaven senzorem O2, minimálně jeden další si vyberete – dle Vašich praktických požadavků – z veličin CO, COlow, NO, NOlow, NO2 nebo SO2. Tímto způsobem se dá analyzátor spalin optimálně sladit s Vaší každodenní praxí. Kompaktní konstrukce kombinovaná se spolehlivou technikou nabízí maximální mobilitu. Analyzátor spalin je ideální při mezinárodních servisních zásazích nebo při uvádění kotlů, motorů a ostatních spalovacích zařízení a zařízení na výrobu energie do provozu a pro kontrolní měření. V záložce „Aplikace“ se dozvíte více o oblastech použití a o tom, proč je analyzátor spalin testo 340 pro průmyslové aplikace obzvláště vhodný.

Vysoké koncentrace nejsou pro analyzátor spalin problémem
Rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezené měření i při vysokých koncentracích plynů (např. při průmyslové analýze spalin). Pro ochranu senzoriky se při nečekaně vysokých koncentracích automaticky aktivuje rozšíření měřicího rozsahu (ředění). Senzor analyzátoru spalin přitom není zatěžován více než při nízkých koncentracích.

Obsah dodávky
Analyzátor spalin testo 340 vč. akumulátoru, kalibračního protokolu z výroby a transportního popruhu, osazený senzorem O2 a integrovaným měřením proudění / diferenčního tlaku.
POZOR: přístroj testo 340 musí být osazen druhým senzorem, jinak není funkční. Je možné osadit max. 3 další senzory.

Analyzátor spalin testo 340 Vám rádi navrhneme na míru. Díky vysoké konfigurovatelnosti a velkému výběru příslušenství tak můžete získat nástroj přesně podle Vaší aplikace.Pro servis a údržbu průmyslových hořáků a spalovacích zařízení
Testo 340 nabízí mnoho technických funkcí pro bezpečné a efektivní uvádění do provozu, seřizování, optimalizaci účinnosti a vyhledávání závad při servisu průmyslových hořáků. Na displeji se přehledně zobrazují všechny důležité parametry spalování a vypočítané veličiny pro optimální měření. Při uvádění hořáku do provozu nebo při měření na neznámém zařízení mohou překvapit velmi vysoké koncentrace. V těchto případech se automaticky aktivuje rozšíření měřícího rozsahu. Senzorika je přitom chráněná a není namáhána více než při nízkých koncentracích.Podpora při kontrole a seřizování stacionárních průmyslových motorů
Četné kombinační možnosti nejrůznějších senzorů u testo 340 nabízejí maximální flexibilitu při měření na stacionárních motorech. Kombinací senzorů NO a NO2 se měří reálná hodnota NOx. U plynových motorů může podíl NO2 u hodnoty NOx silně kolísat, proto je pro získání korektní hodnoty NOx nutné oddělené měření obou plynů. Díky automatickému ředění senzoru CO čistým vzduchem lze měřit i při neočekávaně vysokých koncentracích (do 50 000 ppm) také při nedefinovaných stavech motorů, aniž by byla ovlivněna maximální životnost senzorů.


Při měřeních na turbínách
Pro snížení emisí u plynových turbín je zapotřebí měřit pomocí testo 340 hodnoty CO a NO v nízkých rozsazích. K tomu se optimálně hodí senzory COlow a NOlow, kterými lze testo 340 vybavit. Senzor NOlow pro měření na turbínách s LowNOx se může konfigurovat libovolně s ostatními senzory. Díky rozšíření měřícího rozsahu je možné i se senzorem COlow bez problému měřit do 2.500 ppm. V případě potřeby lze provést na místě měření bez problémů kalibraci přístroje testo 340 zkušebním plynem.


Cenově výhodný vstup do kontroly emisí v průmyslu
Vysoká přesnost měření a snadná manipulace s testo 340 umožňuje efektivní a spolehlivý „monitoring emisí“ pro rychlé posouzení průmyslových spalovacích zařízení. Testo 340 umí samostatně provádět 5 měřících programů definovaných uživatelem. Jsou tak umožněna krátkodobá měření do max. dvou hodin trvání. Přes Bluetooth nebo USB kabel je také možné měření „online. Souběžné měření rychlosti spalin a proudění umožňuje výpočet aktuálního hmotnostního průtoku.

Základní vlastnosti analyzátoru spalin testo 340Rozšíření měřícího rozsahu
Automatickým rozšířením měřícího rozsahu se měřící rozsahy Vašich senzorů CO, COlow, NO, NOlow nebo SO2 pětinásobně rozšíří. U vysokých koncentrací není přitom senzor namáhán více než při nízkých koncentracích.Místo pro 4 senzory
Přístroj testo 340 je standardně vybaven senzorem O2. Uživatel si může zvolit tři další senzory, jako CO, COlow, NO, NOlow, NO2 nebo SO2. Tato možnost zaručuje maximální flexibilitu v přizpůsobení měnícím se aplikacím a zadáním. Potřebné senzory je možno si jednoduše vybrat, vyměnit je a kdykoliv doplnit! Volba je možná z těchto 7 nakalibrovaných senzorů.Pro každou aplikaci
Automaticky řízené čerpadlo, integrované v přístroji testo 340, je ideálním řešením pro typické situace při měření spalin jako např. vyskytuje-li se podtlak nebo přetlak (od -200 do +50 mbar). Průtok čerpadlem se udržuje automaticky konstantní. Větší zabezpečení díky integrované jímce kondenzátu. Konstrukce Testo vylučuje tvorbu kondenzátu ve vlastním senzoru. Přístroj testo 340 ohlásí, nastane-li potřeba vyprázdnit jímku kondenzátu. K dispozici je velký výběr paliv. Pro každou aplikaci lze speciálně určit z 18-ti standardních paliv a z 10-ti dalších, která mohou být libovolně definována.Větší výběr
Různé délky trubic sond, různé průměry a rozsahy teplot zajišťují vysokou flexibilitu u všech aplikací. Při výměně se jednoduše trubice sondy nasune na rukojeť a zajistí.Speciální odběrové sondy pro průmyslové motory jsou konstruovány na přetlak na místě měření a umožňují také měření vnejtvrdších podmínkách. Pro hrubé procesní podmínky jsou k dispozici také modulární průmyslové sondy. Velmi robustní rychlospojka sondy pro všechny cesty plynu nedovolí žádnou záměnu. Odolná odběrová hadice je pevná v ohybu, lze ji prodloužit max. na 7,8 m a šetří místo.Bezdrátové vyčtení naměřených hodnot, jejich přenos a tisk
testo 340 se vyznačují bezdrátovým propojením přes Bluetooth® 2.0 s tiskárnou testo BLUETOOTH® a přímou komunikací s notebookem nebo PC na vzdálenost až 10 m (ve volném poli). Takto lze pohodlně „bezdrátově“ přenášet naměřené hodnoty a nastavení pro zálohování a analýzu do notebooku/PC.


Komfortní management naměřených dat pomocí "easyEmission"
Pomocí softwaru „easyEmission“ je možné data vyčíst, komfortně zpracovat, archivovat a spravovat. Zobrazení naměřených hodnot je ve tvaru tabulky nebo grafu. Intervaly měření definované uživatelem (jedno měření/sekunda až jedno měření/hodina). Měření online přes rádiové propojení BLUETOOTH® nebo přes USB. Protokoly měření specifické dle zákazníka a aplikace. Strukturu dat a informací o měřících místech lze provést z počítače do počítače. Všechny konfigurace přístroje a nastavení lze provést snadno přes easyEmission. Přímý přenos do Excelu a do formátu PDF. Snadná implementace idividuálních vzorců pro vlastní výpočty. Výpočet palivových faktorů při použití specifických paliv zákazníka.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
  Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Odezva
Měření O2 0 ... 25 Vol. ±0.2 Vol. % 0.01 Vol. % t90<20s
Měření COlow 
(s kompenzací H2)
0 ...10.000 ppm ±10 ppm nebo ±10% znam.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm nebo ±5% znam.h. (201 ... 2.000ppm)
10% z nam.h.(2.001 ... 10.000 ppm)
1 ppm t90<40s
Měření CO 
(s kompenzací H2)
0 ... 500ppm ±10 ppm nebo ±10% znam.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm nebo ±5% znam.h. (201 ... 2.000ppm)
10% z nam.h.(2.001 ... 10.000 ppm)
0.1 ppm t90<40s
Měření NO 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 99 ppm)
±5% z nam.h.(100 ...1.999 ppm)
±10% z nam.h. (2.000... 3.000 ppm)
1 ppm t90<30s
Měření NOlow 0 ... 300ppm ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)±5% z nam.h. 
(zbytekrozsahu)
0.1 ppm t90<30s
Měření NO* 0 ... 500 ppm ±10 ppm (0 ... 199 ppm)
±5% z nam.h. (zbytek rozsahu)
0.1 ppm t90<40s
Měření SO2* 0 ... 5.000 ppm ±10 ppm (0 ... 99 ppm)
±10% z nam.h. (zbytekrozsahu)
1 ppm t90<40s
Měření teploty
sonda typu K (NiCR-Ni)
-40 ...+1.200 °C ±0.5 °C (0 ... +99 °C)
±0.5 % z nam.h.(zbytek rozsahu)
0.1 °C  
Měření tahu -40 ... +40 hPa ±0.03 hPa (-2.99 ...+2.99 hPa)
±1.5 % z nam.h. (zbytekrozsahu)
0.01 hPa  
Měření diferenčního tlaku -200 ... 200 hPa ±0.5 hPa (-49.9 ... 49.9hPa)
±1.5 % z nam.h.(zbytek rozsahu)
0.1 hPa  
Měření absolutního tlaku 600...+1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa  
Odvozené veličiny
Účinnost
Komín. ztráta 
Rosný bod spalin
0 ... 120 % 0.1 %
0 ... 99.9 % 0.1 %
0 ... 99.9 °C
  0,1 %
0,1 %
0,1 °C
 
Výpočet CO2 (výpočet z O2) 0 ... CO2 max. ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % t90<40
Rozšíření měřícího rozsahu - Ředění jednotlivých senzorů faktorem 5 (standard)
Měření CO (s kompenzací H2)

 

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
700 ppm ... 50.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm

Měření CO (s kompenzací H2)

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
300 ppm ... 2.500 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 15.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm

Měření NOlow

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
150 ppm ... 1.500 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
0,1 ppm

Měření SO2*

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 25.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm
Ředění všech senzorů faktorem 2 (volitelné, obj. č. 0440 3350)
Měření O2 při zapnutém rozšíření měřícího rozsahu všech senzorů:
Měřící rozsah
Přesnost

Rozlišení
0 to 25 vol.%
±1 obj.% dodatečná chyba( 0 ... 4.99 obj.%)
±0.5 obj.% dodatečná chyba (5 to 25 obj.%)
0.01 obj%
Měření CO low  (s kompenzací H2) Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
700 ppm ... 20.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm

Měření CO (s kompenzací H2)

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
300 ppm ... 1.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 6.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm

Měření NOlow

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
150 ppm ... 600 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO2 *

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
200 ppm ... 1.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření SO2*

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 10.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm
Všeobecná technická data
Paměť Maximálně 100 adresářů 
Na adresář max. 10 měřících míst
Na měřící místo max. 200 protokolů
Max. počet protokolů je určen počtem adresářů nebo měřících míst

Řízené membránové čerpadlo

Průtok čerpadlem 0.6 l/min (regulované)
Délka hadice max. 7.8 m (odpovídá dvěma prodloužením hadice sondy)
max. přetlak spalin +50 mbar
max. podtlak spalin -200 mbar
Paliva definována uživatelem 10 defin. paliv vč. zkušebního plynu jako paliva

Hmotnost

960 g

Rozměry

283 x 103 x 65 mm

Skladovací teplota

-20 to +50 °C

Provozní teplota

-5 to +50 °C

Displej

grafický displej 160 x 240 pixelů

Napájení

blok akumulátorů 3.7 V / 2.4 Ah
síťový zdroj 6.3 V / 2 A

Pouzdro

TPE PC

Krytí

IP40

Záruka

Měřící přístroj: 2 roky (s výjimkou opotřebovávaných dílů, např. senzory, výměnný filtr senzorů
Akumulátory: 1 rok
Senzory: CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2: 1 rok
O2: 1,5 roku

Název Typ Akce
Prospekt testo 340 pdf